• Upotreba vode
  • 10.10.2018. 18:00

Ne rasipajte vrijeme - ne rasipajte vodu, suša traži alternativna rješenja za navodnjavanje

Između 1976. i 2006. broj područja i ljudi pogođenih sušama povećao se za gotovo 20%, a ukupni troškovi nastali zbog suša iznosili su 100 milijardi EUR. Vrijeme je za pronalaženje alternativnih načina opskrbe vodom.

Foto: Bigstockphoto/Koldunov
  • 248
  • 14
  • 0

Prema podacima Evropske komisije, gotovo trećina područja Unije podložna je različitim oblicima stresa zbog manjka vode. Taj stres posebno je izražen u južnim dijelovima EU, a intenzitet i učestalost suša, povezanih s recentnim promjenama klime, sve je veći. Između 1976. i 2006. broj područja i ljudi pogođenih sušama povećao se za gotovo 20%, a ukupni troškovi nastali zbog suša iznosili su 100 milijardi EUR. Ako uzmemo u obzir činjenicu da evropska poljoprivreda za navodnjavanje koristi oko četvrtine ukupno zahvaćene slatke vode, dok se u južnoj i jugoistočnoj Evropi za navodnjavanje upotrebljava oko 60% ukupno zahvaćene slatke vode, a u nekim vodnim područjima i do 80%, štednja i pronalazak alternativnih načina opskrbe vodom za potrebe navodnjavanja u poljoprivredi nameće se kao svojevrsni prioritet.

Upravo je na tu potrebu pronalaska alternativnih načina opskrbe vodom ukazao Evropski parlament u svojoj Rezoluciji još u listopadu 2008. godine. Na ovosedmičnom Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropskog parlamenta zastupnica Marijana Petir u svojstvu izvjestiteljice Odbora AGRI, predstavila je Mišljenje Odbora o novom zakonodavnom prijedlogu Komisije, prijedlogu Uredbe o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode, stoji u priopćenju njezina ureda.

Uredbom se ne bi trebali nametati nikakvi novi zahtjevi za poljoprivrednike

Zastupnica Petir je zadovoljna Prijedlogom Komisije koja je vodeći se načelom predostrožnosti, a primjenjujući najbolja iskustva na globalnoj razini te ograničenja i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije predložila Uredbu kojom se utvrđuju standardi, postupci i mjere za ponovno korištenje vode iz sustava pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na EU razini. Države članice, ako to smatraju nužnim, bit će u mogućnosti propisivati i strože standarde od onih minimalno propisanih novom Uredbom.

"Iako se poneke odredbe možda čine previše strogima, povjerenje potrošača u evropsku poljoprivredu i njezin ugled na globalnom tržištu (posebno sigurnost i kvalitetu) ne smije niti u jednom trenutku biti dovedeno u pitanje", rekla je Petir. 

Smatra također da se s obzirom na postojeći zakonodavni okvir vezan uz područje zaštite voda, sigurnost hrane i poljoprivrednu proizvodnju, Uredbom ne bi trebali nametati nikakvi novi zahtjevi za poljoprivrednike mimo onih propisanih Uredbom (EZ) 852/2004 i pripadajućim smjernicama Komisije kojima su utvrđena opća pravila za subjekte u poslovanju s hranom. 

Politika kružnog gospodarstva

Prijedlogom Komisije popunjava se praznina u zakonodavstvu Unije vezana uz primjenu Okvirne direktive o vodama i zakonodavnog paketa koji se bavi zaštitom voda kao našeg najvrjednijeg resursa. Cilj Uredbe je povezati zakonodavstvo uz pročišćavanje otpadnih voda naselja s poljoprivredom i sigurnošću hrane, a sve u duhu provedbe politike kružnog gospodarstva na svim razinama.

U ponedjeljak 8. oktobra zastupnica je svoja razmišljanja o zakonodavnom prijedlogu Komisije razmijenila na Konferenciji o mogućnostima ponovne upotrebe vode u poljoprivredi u organizaciji Intergrupe EP-a za "Klimatske promjene, biološku raznolikost i održivi razvoj." U govoru namijenjenom predstavnicima Komisije, zainteresiranih dionika i zastupnika u Europskom parlamentu više se osvrnula na tehničke detalje prijedloga te prepreke koje bi mogle utjecati na njegovu uspješnu primjenu. 

Sustav ponovne uporabe vode mora biti ekonomski održiv

Tom je prilikom posebno naglasila kako će upravo cijena isporučene vode te razmjeri korištenja obnovljive vode u poljoprivredi pokazati uspješnost provedbe politike kružnog gospodarstva u skladu s ovom Uredbom. Udruga operatera sustava pročišćavanja otpadnih voda zabrinuta je za isplativost takve investicije. Provedba takvih projekata mogla bi se podupirati primjerice kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i sredstva predviđena za potprogram "Kružno gospodarstvo i kvaliteta života," (predviđeno 1.350.000.000 EUR u razdoblju od 2021. do 2027. godine), ali i druge lokalne, regionalne i nacionalne inicijative.

"Sustav ponovne uporabe vode mora biti ekonomski održiv na duge staze", smatra Petir. Također, ističe kako operaterima treba dati dovoljno vremena za ulaganje u usklađivanje s ovom Uredbom te je predložila i duže rokove za usklađivanje.


Tagovi

Petir EU Upotreba vode Navodnjavanje Suša Pročišćavanje vode Poljoprivreda


Autorica

Karolina Tušek

Karolina Tušek

Karolina je magistrica agroekonomike sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savjete dijeli i sa čitateljima Agrokluba!

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi