Kako od maslinove komine dobiti kvalitetno organsko gnojivo?

Nezamjenjiva je uloga organskih gnojiva u ishrani bilja. Svježa komina masline ne može se upotrebljavati kao organsko gnojivo, a prirodna razgradnja komine traje 4-5 godi...

Više [+]