Zaštitite svoje kulture od smrzavanja!

Iako je sredina proljeća, travanj je proljetni mjesec koji još uvijek zna poprimiti zimska obilježja. To se osobito očituje u niskim jutarnjim temperaturama zraka te mogućim padalinama snijega. Niske temperature, najava pojave mraza u narednim danima tjeraju nas na razmišljanje kako zaštiti svoje usjeve, voćnjake, vinograde od posljedica smrzavanja. Mraz vrlo negativno utječe na cvjetove voćaka, uništava pupove i sprječava oprašivanje i oplodnju. Rezultat navedenog vidi se kroz velike gubitke u prinosu. 

Pomozite biljkama prebroditi stres

Jedan od najučinkovitijih proizvoda na tržištu koji pomaže biljkama prebroditi navedene stresne uvjete je biostimulator AMALGEROL ESSENCEBiostimulatori se koriste u različitim abiotskim i biotskim činiteljima stresa. Potiču fiziološke procese, čime neizravno povećavaju prinose. Da biste iskoristili biološki potencijal biljke, potrebno je koristiti biostimulatore tijekom stresnih stanja. Koristi se u svim ratarskim kulturama (žitarice, uljarice, kukuruz, šećerna repa), vinovoj lozi, voćkama, maslinama, krumpiru, povrću te ostalim poljoprivrednim kulturama.

Osim upotrebe u konvencionalnoj poljoprivredi, certificiran je za primjenu i u ekološkoj proizvodnji

Preporuke za primjenu

  • Preporuka je koristiti AMALGEROL ESSENCE prije nadolazećeg stresa (niska temperatura, smrzavanje) u dozi od 1,5 l/ha, te drugo tretiranje obaviti nakon stresa u dozi 1,5 l/ha. Na taj je način biljka preventivno i kurativno zaštićena od nepredvidivih vremenskih uvjeta koji su nam najavljeni u narednim razdobljima.
  • Ako ste propustili odraditi preventivno tretiranje prije nadolazećeg stresa, te primjenjujete sredstvo nakon njega, preporuka je primijeniti Amalgerol Essence u količini 3 l/ha.
  • Kod ekstremih uvjeta u voćarstvu (mraz, niske temperature), može se primijeniti u količini i do 6 l/ha. Važno je naglasiti da je kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu bilja.
  • Također, preporučamo ga koristiti u situacijama povećanog faktora stresa do kojeg dolazi uslijed pojave raznih biotskih činitelja stresa kao što su patogene gljivice, bakterije, insekti.

Prednosti upotrebe AMALGEROL ESSENCIJE 

  • pružanja bržu regeneracije od nastalog stresa preživjelim pupoljcima i biljkama nakon mraza
  • štiti od stresa uzrokovanog vremenskim prilikama, nepovoljnih učinaka kemijskih sredstava i stresa uzrokovanog nepovoljnim svojstvima tla
  • jača korijenski i imunološki sustav
  • osigurava siguran i stabilan prinos u svakoj situaciji
  • organsko tekuće gnojivo (na bazi biljnih hormona, biljnih ekstrakata, aminokiselina, antioksidanata, alginata, organskog ugljika (C), organskog kalija (K) i dušika (N))

Pakiranje: 1l i 5l

Za više informacija kontaktirate nas na tel: + 385 1 6040 357 ili e-mail: chromos-agro@chromos-agro.hr

foto: Chromos Agro