Kod mjesta Donja Gračenica (Lonjsko Polje), vanjski suradnici Bjelovarskog sajma posjetili su čelne ljude Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka, Miška Šklempu (predsjednik SSUUHH) i Slavena Kolarića (voditelj uzgojnog programa SSUUHH).
Miško i Slaven predstavili su rad Saveza i pokazali gdje obitavaju hladnokrvnjaci. Pohvalili su se brojkom od čak 7000 grla kod 1050 uzgajivača u Savezu. Istaknuli su da na samom Lonjskom Polju obitava 1000 grla stoke (hladnokrvnjaka, ali i krava, teladi, bikova) od 9 vrijednih vlasnika. Dio tih grla (pastusi, kobile sa ždrebadima, omice) će biti predstavljeni na 27. Državnoj stočarskoj izložbi.
Na manifestacije Bjelovarskog sajma, čelni ljudi Saveza dolaze od prvog dana, te napominju da s rastom sajma i njegovih manifestacija, posebice Državne stočarske izložbe, raste i razvoj konjogojstva.