Ako zaštitnu masku natopite rakijom, dan će Vam biti zabavniji?! ;)