Da či će negdje biti organizovana škola rezidbe voća i loze. interesuje me i kalemljenje.