Kolika je isplativost pokretanja male sušare za voće? Ima li tko iskustva sa tim poslom?