Facelija, esperzata i divlja repica - raj za pčele u brdskoj Slavoniji.

Vidite Zakon o nasljeđivanju , a zastupnica Bajt je komentirala , lijep je grb samo nema jedne baklje , nakon što je Hrvatska istupila iz Jugoslavije , ali nas nisu razdružili sa ovim promašenim zakonom !