uf

Levonda, otok Hvar, Ager kod Starog Grada

Ager - starogradsko polje koje su još stari Grci isparcelizirali

Vinograd u Viri na otoku Hvaru

Južne padine otoka Hvara. Nasad plavac mali kod mjesta Zavala

Evo ga u Šagu kod Valpova

Sanjkanje


vlašić babanovac bellamonte SANJKANJE OZLIJEĐENOG

Izvlačenje polomljenog na poledici. Kada ne mogu automobli doći onda saonice dječje odlično posluže

www.youtube.com