KOLIKO CE OVAKO BLAGA ZIMA UTICATI NA VOCKE U VEYI CVETANJA I ZAMETANJA