• Javni poziv
  • 14.09.2021. 16:15
  • Unsko-sanski kanton, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosanska Krupa

Javni poziv: 39.000 KM za sufinansiranje uzgoja maline i krastavaca

Pravo da se prijave imaju sva pravna i fizička lica čije je prebivalište na području općine Bosanska Krupa i upisani su Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK).

Foto: Depositphotos/gorvik
  • 206
  • 32
  • 1

Za poljoprivredne proizvođače u Bosanskoj Krupi i ove nedjelje nastavlja se sa novčanom potporom. Naime, juče je raspisan Javni poziv za podnošenje zahtjeva u cilju sufinanciranje troškova u uzgoju maline, ali i u proizvodnji krastavaca. Pomenuta lokalna samouprava u te svrhe obezbjedila je 39 hiljada KM

Pravo da se prijave imaju sva pravna i fizička lica čije je prebivalište na području općine Bosanska Krupa i upisani su Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), a što će dokazati uvidom u Registar. 

Kompletan tekst Javnog poziva možete pronaći u dokumentu ispod teksta.

Pravo na sufinansiranje troškova proizvodnje maline, kao i uzgoja krastavca imaju oni poljoprivrednici koji uzgoje i plasiraju malinu/ krastavac registriranom prerađivaču ili otkupljivaču na tržištu.

Visina finansijske potpore za proizvedeni i predati kilogram pomenutih kultura predstavlja odnos planiranog iznosa sredstava za ove vrste podrške i ukupno proizvedene/ predate količine maline ili krastavca u količini do 5.000 kilograma po podnešenom zahtjevu proizvođača.

Šta je potrebno od dokumentacije ?

Kako bi ostvarili prava na ovu vrstu potpora, povrtlari su obavezni uz zahtjev priložiti i:

  • potpisan Ugovor sa prerađivačem ili otkupljivačem i
  • dokaz o predatim količinama maline ili krastavca, kao i potpisan i ovjeren raster otkupa od strane prerađivača ili otkupljivača. 

Dokumenti koji se predaju potrebno je da budu originali ili ovjerene kopije. Isto tako, nepotpune i neblagovremene prijave neće se ni uzimati u razmatranje. Svima onima koji apliciraju, a ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava, kao i podnosicima nepotpunih zahtjeva, dostaviti će se Rješenje o odbijanju a ko je podnio neblagovremene prijave, dobiti će Rješenje o odbacivanju iste.

Podnosioci zahtjeva na Javni poziv mogu u roku od 15 dana (dvije sedmice) od dana prijema Rješenja o odbacivanju ili odbijanju izjaviti žalbu općinskoj Komisiji za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Odluka te Komisije je konačna te se protiv iste ne može izjaviti žalba.

Prijave su do početka oktobra

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem Pisarnice, na obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Bosanska Krupa.

Poljoprivrednici koji su u proizvodnji imali i malinu i krastavac, podnose pojedinačno zahtjev za svaku proizvodnju.

Krajnji rok za prijavljivanje je prvi oktobar (01.10.) tekuće 2021. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u pomenutoj Službi, na broj telefona: 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.


Dokumenti


Tagovi

Javni poziv Sufinanciranje proizvodnje Proizvodnja maline Proizvodnja krastavaca Finasijska potpora Podnošenje zahtjeva


Autorica

Ivana Živanić

Više [+]

Ivana Živanić, dipl.ing- master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbjedne hrane.