• Zaštita bilja
  • 09.05.2017. 08:00

Mineri lista - mali insekti koji čine velike štete

Mineri lista su velika grupa insekata, a štete izazivaju larve koje žive u tkivu lista. Javljaju se svake godine, a posebno su ugroženi monokulturni usjevi.

Foto: Bigstockphoto/sebasb
  • 2.594
  • 151
  • 0

Mineri lista su velika grupa štetnih insekata koju čine brojne vrste, a svima je zajedničko da larve živi u unutrašnjosti lista, između gornjeg i donjeg epidermisa lista. U ovu grupu se ubrajaju predstavnici različitih rodova: dvokrilci - Diptera, leptiri - Lepidoptera, tvrdokrilci - Coleoptera i opnokrilci - Hymenoptera. U monokulturama, savremenim voćnjacima i usjevim ratarskih kultura, povrća, ljekovitog bilja, mineri lista mogu prouzročiti velike štete.

U prošlosti mineri lista nisu bili značajne štetočine. Njihovom širenju su doprinijeli podizanje plantažnih voćnjaka i velika primjena insekticida. Za razliku od ostalih insekata larve minera lista su zaštićene od tretmana, jer se nalaze u unutrašnjosti lista. Istovremeno, insekti koji su prirodni neprijatelji minera lista (predatori, paraziti) su bili izloženi insekticidima i smanjivala se njihova brojnost. Sve to je dovelo do narušavanja biološke ravnoteže i ekspanzije minera lista.

Biljke na čijim listovima uočimo larve minera lista su izložene iscrpljivanju, pada im imunitet i zbog toga su podložne pojavi oboljenja i napadu drugih štetočina.

Štete pričinjavaju larve koje u tkivu lista voća, povrća i drugog bilja prave kanale čija dužina, širina, oblik i boja zavise od vrste. Za neke vrste je karakteristično da larve cijeli život ne provode u unutrašnjosti lista već napuštaju list i nastavljaju ishranu listom ili drugim biljnim organima. Kanal koji larva napravi naziva se mina i njen oblik, veličina, prisustvo izmeta larve, boja, položaj na listu mogu nam poslužiti u determinaciji o kojoj se vrsti minera lista radi. Kada se list sa minom osvjetli možemo vidjeti larvu u unutrašnjosti lista. Oblik larve, kao i mine, je karakterističan za vrstu.

Larve pričinjavaju štete

Odrasli insekti su malih tjelesnih dimenzija, a ženke jaja odlažu sa donje strane lista. Tek ispiljene larve se ubušuju u tkivo lista i svojom ishranom pričinjavaju štete koje se manifestiraju u smanjenju asimilacione površine lista. Larve mogu izazavati i potpun gubitak listova napadnute biljke. Biljke na čijim listovima uočimo larve minera lista su izložene iscrpljivanju, pada im imunitet i zbog toga su podložne pojavi oboljenja i napadu drugih štetočina.

Rast napadnutih biljaka se usporava ili potpuno zaustavlja. Obim šteta zavisi od intenziteta napada, vrste štetočine, vrste napadnute biljke, faze u kojoj se biljka nalazi. Višegodišnje biljke su nakon jakog napada podložnije izmrzavanju tokom zime, smanjuje se zametanje rodnih pupoljaka, a time i rodnost. Neke vrste oštećuju i pupoljke, cvjetove i plodove.

Suzbijanje štetočina iz ove grupe je otežano zato što se štete primjećuju tek kada se larva ubuši u tkivo lista, a larva je zaštićena u tkivu lista.

U jednom listu se može naći veći broj larvi, čak različitih vrsta. Kako vegetacija odmiče intenzitet napada se povećava. Determinaciju je najlakše obaviti pregledom mina na listu. Miner džapastih mina, miner lista paradajza i miner okruglih listova su neki od predstavnika ove grupe štetočina.

Miner džepastih mina

Callisto denticulella se veoma često javlja na starim i zapuštenim stablima jabuke. U toku godine ima dvije generacije. Larva pravi minu na licu ili naličju lista. Prepoznaje se po izgledu koji podsjeća na foliju koja je zalijepljena na površinu lista i koja vremenom postaje tamnija zbog izmeta larve. U drugom djelu razvoja larva će napustiti minu i povija list formirajući džep. Vrsta prezimljava kao lutka u smeđem kokonu u pukotinama kore, pod korom ili u džepu savijenog lista.

Lisni miner paradajza

Tuta absoluta je novija štetočina poznata i pod nazivima južnoamerički miner paradajza, moljac paradajza. Izuzetno opasna štetočina. Jedna ženka može da položi 250 jaja. Razvojni ciklus traje oko mjesec dana u zavisnosti od temperature. Larva pričinjava štete na svim djelovima biljke. Napada: stablo, lisnu dršku, lostove, cvijet, peteljku ploda, plod. Mine su prozirne i u njima se uočava izmet larve. Vremenom tkivo mine nekrotira.

Miner okruglih mina

Leucoptera scitella najčešće napada jabuku, ali je prisutan na listu kruške, dunje, gloga, višnji i trešnji. Prepoznaje se po okrugloj, smeđoj mini sa koncentričnim krugovima. Na istom listu može biti više mina. U zavisnosti od vremenskih uslova može imati od 2 do 4 generacije.

Mjere zaštite

Prisutnost i brojnost lisnih minera se može pratiti vješanjem žutih ljepljivih ploča. Na ovaj način se može vršiti i suzbijanje odraslij jedinki minera lista.

Suzbijanje štetočina iz ove grupe je otežano zato što se štete primjećuju tek kada se larva ubuši u tkivo lista, a larva je zaštićena u tkivu lista.

Mjere suzbijanja su različite. U toku vegetacije sakupljati listove na kojima primjetimo mine i uništiti ih spaljivanjem. Tokom jeseni vrši se sakupljanje oplog lišća, struganje stare, ispucale kore. Plitkim prekopavanjem površine zemljišta uništavaju vrste koje prezimljavaju u plitkom površinskom sloju.

U sjetvi i sadnji poštovati plodored. Saditi biljke koje svojim mirisom tjeraju odrasle jedinke. Korisitit feromonske klopke ili klopke koje su kombinacija svjetlosnih i feromonskih klopki. Puštanje u prirodu ili zatvoren prostor parazitske insekte.

Koristiti prirodne insekticide tokom leta odraslih insekata. Možemo koristiti prirodne insekticide na bazi neem-a, ljute paprike, buhača i druge.

Za suzbijanje larvi se koriste preparati koji u sebi sadrže bakteriju Baccilus thuringiensis. Prilikom ubušivanja larve u list ova bakterija dospjeva u probavni trakt larve i izaziva njenu uginuće.

Foto: Bigstockphoto/sebasb95


Tagovi

Mineri lista List Štetočina Miner paradajza Okrugle mine Larve


Autorica

Ranka Vojnović

Više [+]

Diplomirani inženjer poljoprivrede sa dugogodišnjim iskustvom u povrćarstvu, zaljubljenik u organsku poljoprivredu i druge oblike alternativne poljoprivrede poput biodinamike i permakulture.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Pregledajte usjeve strnih žita...ima žućenja, korjen nije izmrzao usljed golomrazica, prvom prihranom i višom temperaturom regenerisati će se... #strnažita #pšenica