Vlašićka pramenka

Vlašićka pramenka

Vlašićka pramenka predstavlja najbolju ovcu na području BiH. Ime je dobila u gradu Travniku gdje se najviše prodavala, po planini Vlašić ali i po selu Dub gdje se najviše uzgajala. Selo Dub smatra se i genetskim centrom ove pasmine. Uzgaja se na nadmorskoj visini od 800 do 1200 metara. Od mlijeka ove ovce proizvodni se poznati travnički ili vlašićki sir. Osim BiH dosta se uzgaja i u zemljama okruženja, a proizvodna svojstva pojedinih pasmina ovaca u Hrvatskoj pokušala su se popraviti oplemenjivanjem s vlašićkom pramenkom. 

Literatura :

  • G.Kralik i sur. – Zootehnika (SJJSOS, 2011)
  • B.Mioč i sur. – Ovčarstvo (HMU, 2007)