Buša

Buša

<p style="text-align:justify"><strong>Bu&scaron;a </strong>je primitivno govedo sa područja Dinarida. Bosanska bu&scaron;a ili kako se ranije u nekim krajevima nazivala <strong>Domarac</strong>, je balkansko, kratkorožno, primitivno govedo (Bos brachyceros europeus).Danas se bu&scaron;a najče&scaron;će može pronaći samo u najzabačenijim planinskim područjima BiH, gdje su uzgojne prilike i uvjeti držanja bu&scaron;e ekstenzivni, a <strong>glavni izvori hrane</strong> su <strong>prirodni pa&scaron;njaci.</strong> Na ostalim područjima javljaju se križanci bu&scaron;e većinom sa pasminama sivo-alpskog i smeđeg goveda. Junice se pripu&scaron;taju prerano, u dobi od 18-24 mjeseca. Bređost prije vremena, kao i gladovanje tokom zime (za vrijeme bređosti), važni su razlozi zaostajanja u razvoju kako roditelja tako i njihovih potomaka. Bu&scaron;a je u grebenu visoka svega oko metar. Spada u skupinu <em>jednobojnih goveda</em>, a postoje jo&scaron; smeđe, sive, crne, žućkasto-crvene i plave bu&scaron;e. Tjelesna masa odraslih bu&scaron;a kreće se od 150- 300 kg, a ima primjera gdje dostignu težinu i preko 320 kg. Kod krava život prosječno traje 10-12 godina i za to vrijeme otele 7-10 teladi. Životni vijek kod dobrih uvjeta života traje 15 i vi&scaron;e godina. Zdravlje je kod bu&scaron;e izuzetno dobro. Način života je učinio čvrstom i otpornom, tako da rijetko oboljeva. Prosječna mliječnost je relativna i kreće se u rasponu od 1.000 &ndash; 2.000 litara po laktaciji, sa oko 4 % mliječne masti.</p>

Baza stočarstva - Tekstovi

Buša @ KLUB

Ljetni proizvodi iz moje bašte.Bez...

+9

Pokladno jahanje s bušama u Branjin...

+7