Angus

Angus

Angus spada u poluintenzivne mesne pasmine koje karakterizira genetska bezrožnost. Pod pojmom Angus imamo dvije pasmine, Crveni Angus i Crni Angus. Ova pasmina je prihvatljiva uzgajivačima zbog dobrih tovnih sposobnosti, manjih problema s teljenjem i vitalne teladi koja brzo napreduje. Karakteriziraju ih dobar prirast, konverzija hrane i iskorištenje krme, i pogodnost za uzgoj u sistemu krava-tele.