Poribljavanje rijeke Vrbas i njene pritoke Voljišnice

Sportsko- ribolovno društvo „Vrbas“ iz Gornjeg Vakufa- Uskoplja svake godine vrši poribljavanje rijeke Vrbas. Ove godine je pušteno približno 10 hiljada mladih riba u rijeku Vrbas. Po prvi put, poribljena je i rijeka Voljišnica, na inicijativu UG „Zdrava malina“ Gornji Vakuf- Uskoplje, a tom prilikom je pušteno približno dvije hiljade riba. Mlade ribe  su kupljene u jednom ribnjaku u Prozoru, a radi se o potočnoj pastrmci dužine od 10 do 12 centimetara.

Prethodna galerija

Slijedeća galerija


Autorica

Naila Čaušević

Majka dvoje djece. Po struci PR menadžer, po zanimanju poljoprivrednica.