Polja uljane repice

Polja uljane repcie fotografisana su iz zraka. Žuta, meka polja su simbol plodnosti, radosti, života. Simbol da sve ide svojim tokom. Foto: Krešimir Pribisalić

Prethodna galerija

Slijedeća galerija