OPG Šperac: Proizvodi od meda i kozmetika za lijep izgled

OPG Šperac djeluje u simbiozi sa prirodnim načelima. Svojim pčelama omogućuju samo najkvalitetnije paše a od njih racionalno uzimaju njihove produkte i pretvaraju ih u visokokvalitetne prehrambene proizvode i prirodne kozmetičke preparate.

Prethodna galerija

Slijedeća galerija


Autor

Admir Hodžić

Magistar agronomije, sa orijentacijom na ruralni razvoj, inovacije i proizvodnju zdravstveno ispravne hrane. Istražuje, analizira i dijeli zanimljive agro teme.