AgroKlub.ba

\

Prehrambena industrija

Dobrodošli na AgroKlub.ba!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gdje se nalazim? AgroKlub.ba » Prehrambena industrija » Kazne za neispravnu hranu i do 100.000 KM

Kazne za neispravnu hranu i do 100.000 KM

Sigurnost hrane

Kazne za neispravnu hranu i do 100.000 KM

Datum: 30.11.2016. 12:00

Kategorija:

Prehrambena industrija

Kazne za distribuciju neispravne hrane u Bosni i Hercegovini se mogu popeti i do 100 tisuća KM.

S obzirom na aktualnu priču o ispravnosti hrane u regiji, odlučili smo provjeriti kolike su kazne za stavljanje u promet neispravne i štetne hrane. Prema Zakonu o hrani kazne za stavljanje na tržište neispravne hrane mogu se popeti i do 100 tisuća KM.

Za pravne osobe predviđena je novčana kazna od 25 do 100 tisuća KM. Pravna osoba ako je na tržište BiH plasirala hranu za koju nema dopuštenje u skladu s odredbama Zakona o hrani, kaznit će se ovom novčanom kaznom. Isti iznos kazne je i za prekršitelje zakona koji stavljaju na tržište zdravstveno neispravnu hranu, hranu neodgovarajućeg kvaliteta.

Kazne visoke

Pravne osobe kaznit će se kaznom od 12.500 KM do 25.000 KM kazniti ako krši odredbe vezane za uvoz hrane, te ako djelatnost obavlja u neregistriranom objektu. Kazne u ovoj visini mogu se izreći i ako subjekt u poslovanju s hranom zna ili opravdano sumnja da hrana koju je uvezao, proizveo, preradio, stavio na tržište ili distribuirao, ne udovoljava zahtjevima zdravstvene ispravnosti, dužan je odmah spriječiti stavljanje hrane na tržite, odnosno u slučajevima kada proizvod nije više pod njegovom neposrednom kontrolom o tome odmah obavijestiti nadležne organe.

Ako je hrana već stigla do potrošača subjekt u poslovanju s hranom mora efikasno i točno obavijestiti potrošače o razlozima za njeno povlačenje, i ako je potrebno, od potrošača tražiti povrat hrane kojom su već snabdjeveni, kada ostale mjere nisu dovoljne za postizanje visokog nivoa zaštite zdravlja.

Kaznom od 7.500 KM do 17.500 KM kaznit će se subjekti koji obavljaju djelatnosti vezane uz hranu u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije a koji nisu osigurali da hrana zadovoljava odredbe propisa o hrani relevantnih za njihove djelatnosti.

Zanimljivo kako je u svim ovim slučajevima predviđena i novčana kazne za odgovorne osobe koja se kreće od 1.250 KM do 2.500 KM. Kad su u pitanju navedeni propisi kazne za fizičke osobe su nešto manje i iznose od 1.250 KM do 2.500 KM. Kazne u BiH su visoke, no čini se kako bh. proizvođači ne trebaju brinuti. Prema dosadašnjim izjavama nadležnih hrana u BiH je ispravna i sigurna. Meso koje je u posljednje vrijeme pod povećalom javnosti je ispravno.

Sigurno meso

Rezultati analiza mesa i proizvoda od mesa na prisustvo mikrobioloških parametara u 2015. i 2016. godini koje je objavila Agencija za sigurnost hrane kažu kako je u BiH samo 1,35% mesa nezadovoljavajuće kvalitete.

"Prema podacima o laboratorijskim analizama hrane koje su Agenciji dostavile laboratorije za kontrolu hrane, u Bosni i Hercegovini su u 2015. godini mikrobiološke analize urađene na 10 716 uzoraka mesa i mesnih proizvoda, pri čemu je bilo 145 uzoraka s nezadovoljavajućim rezultatima (1,35%). Prema dosad prikupljenim i obrađenim rezultatima u 2016. godini je u grupi hrane "meso i proizvodi od mesa stoke, peradi i divljači" uzeto 11 933 uzorka, od čega je bilo 80 uzoraka (0,67%) s nezadovoljavajućim rezultatima".

Kao što je poznato, hrana je veoma osjetljiva materija i ne postoji tzv. nulti rizik ili apsolutna sigurnost. Uvijek može doći do kontaminacije hrane ako se s istom ne postupa u skladu s važećim propisima, procedurama i preporukama nadležnih organa'', kažu iz Agencije za sigurnost hrane.

Foto: Nashvillecattleco.com

Broj pregleda članka: 1497; Uspješnost članka: 344.85

Tagovi: Novac, Hrana, BiH, Zakon o hrani, Kazna, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane

Ključne riječi članka: kazne, za, neispravnu, hranu, i, do, 100, 000, km, hrane, kazne, hrana, hranu, tržište, osobe, prema, uzoraka, rezultatima, sigurnost, godini, kaznit, hrani


Sanja Čović

Svi tekstovi autora

Autorica Sanja Čović

Sanja je titulu magistra novinarstva stekla 2013. godine na mostarskom Sveučilištu. Već nekoliko godina radi na online portalima u BiH.