Vrtlar-cvjećar/vrtlarica-cvjećarica

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: DARUVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 25.10.2018.
Natječaj vrijedi do: 1.11.2018.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Temeljem čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017), čl. 45. i 46. Statuta Daruvarskih toplica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Julijev park 1, Daruvar, ravnatelj Daruvarskih toplica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos

2. za izbor kandidata (m/ž) i prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme na radna mjesta:
f. Vrtlar – cvjećar – 1 izvršitelj do povratka privremeno odsutnog postojećeg radnika
Uvjet: Srednjoškolsko obrazovanje - smjer poljoprivredni tehničar

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Uz zamolbu za natječaj kandidati moraju priložiti slijedeće
- Životopis
- Domovnicu
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)
- Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju pridržava prava poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.
Obavijest o izabranim kandidatima biti će javno objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Daruvarskih toplica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – www.daruvarske-toplice.hr
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Daruvarskih toplica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja neće biti pisano obavješteni.
Zamolbe za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1
43500 DARUVAR
Sa naznakom „Za natječaj“ i nazivom radnog mjesta
Natječaj je, osim u Narodnim novinama, objavljen na web stranici Daruvarskih toplica, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Daruvarskih toplica.

Poslodavac


Poslodavac: DARUVARSKE TOPLICE SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
Kontakt: pismena zamolba: JULIJEV PARK 1, 43500 DARUVAR

Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 25.10.2018.
Datum izmjene oglasa: 26.10.2018.
Pregleda: 18
Šifra oglasa: 40820

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas