Orchem d.o.o.

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera Orchem d.o.o..

Narita*

Sistemični fungicid za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.) krumpira. Djelatna tvar: difenkonazol 250 g/lFormulacija sredstva: koncent...

cijena na upit

Kusabi

Fungicid namijenjen suzbijanju pepelnice na vinovoj lozi. Djelatna tvar: piriofenon 300 g/lFormulacija sredstva: koncentrat za suspenziju (SC)Registra...

cijena na upit

Difure Pro*

DIFURE PRO je kombinacija dviju triazola koji nude kurativno djelovanje (suzbijanje bolesti i nakon pojave prvih simptoma) na bolesti u šećernoj repi,...

cijena na upit

Cymbal WG*

Fungicid sa izrazitim kurativnim djelovanjem protiv plamenjače na vinovoj lozi i krumpiru. Djelatna tvar: cimoksanil 450 g/kgFormulacija sredstva: vod...

cijena na upit

Champion WG 50

Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje bolesti u vinogradarstvu, povrćarstvu, voćarstvu i ratarstvu. Djelatna tvar: bakreni hidroksid 500 g/kgFo...

cijena na upit

Amaline Flow

Kombinirani preventivni fungicid namijenjen suzbijanju plamenjače vinove loze. Djelatna tvar: zoksamid 40 g/l tribazični bakreni sulfat 266,6 g/lFormu...

cijena na upit

Trimur

Herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu. Djelatna tvar: tribenuron 750 g/kgFormu...

cijena na upit

Temsa SC

TEMSA SC je ključni pripravak Belchimovog programa zaštite kukuruza. Herbicid namijenjen suzbijanju koštana (Echinochloa crus-galli) i širokog spektra...

cijena na upit

Quad-Glob 200 SL

Quad-Glob 200 SL je dio Belchimovog programa zaštite krumpira. Kontaktni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih korova u voćnjacima, maslinicim...

cijena na upit

Pantera QT

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, krumpiru, nasadima jabuka, vinove...

cijena na upit

Motivell Extra 6 OD / Samson Extra 6 OD

Motivell/Samson Extra 6 OD je ključni pripravak Belchimovog programa. Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, višegodišnjih travnih koro...

cijena na upit

Motivell DUOPACK

Motivell Djelatna tvar: nikosulfuron 40 g/lFormulacija sredstva: uljni koncentrat za suspenziju (OD)Registracijski broj: UP/I-320-20/99-01/46Vlasnik r...

cijena na upit

Motivell 4SC

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i nekih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te višegodišnjih uskolisnih korova iz...

cijena na upit

Lentagran 45 WP

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u brokuli, kelju, kelju pupčaru, kupusu, cvjetači, lucerni, crvenoj djetelini, češnj...

cijena na upit

Fluxyr 200 EC

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu za silažu i na travnjacima Djelatna tvar: flu...

cijena na upit

Ethofol 500 SC

Herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi. Djelatna tvar: etofumesat 500 g/lFormulacija...

cijena na upit

Dimbo 480 SL

Dimbo 480 S je dio Belchimovog programa zaštite kukuruza. Selektivno sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišn...

cijena na upit

Clematis

Clematis je dio Belchimovog programa zaštite krumpira. Clematis je selektivni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnji...

cijena na upit

Chikara 25 WG

Chikara 25 WG je dio Belchimovog programa zaštite. Kontaktno-sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisni...

cijena na upit

Stranica 2 od 3. Rezultati 21 - 40 od 42.