Ćumurana kod Čajniča
U opštini Čajniče i Novo Goražde desetak domaćina se bavi prouzvodnjom ćumura pretežno od bukovog drveta.
Ćumur se prouzvodi u zidanim ćumuranama.
Veoma je tražen na domaćem, ali i na tržištu Italije.