Visegradagro

Marijana Simanić

Agroklub podaci

Korisničko ime: Visegradagro
Vrsta računa: Fizička osoba

Osobni podaci

Ime i prezime: Marijana Simanić
Spol: Žensko

Lokacija

Država: Bosna i Hercegovina
Županija: Fočanska regija, Republika Srpska
Grad/mjesto: Visegrad
Poštanski broj: 73 240
Adresa: Zavičajna 15b, Garča