Danas je protekao prvi dan Sedmice održivog razvoja koja se provodi u okviru projekta"Podrška za realizaciju Ciljeva održivog razvoja i angažman privatnog sektora"koji finansira vlada Švedske.Poslije uvodnog obraćanja kao okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja,Dr.Ingrid Macdonald i Eve Gibson Smedba,na platformi su se obratili Ambasador Italije u Bosni i Hercegovini- H.E.Marco di Ruzza i Cinzia Vuoto i iznijeli iskustva u realizaciji SDG-ova na lokalnom nivou.
U nastavku su održani sastanci,konsultacije i diskusije koje promoviraju Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.
Da podsjetimo - Bosna i
Hercegovina (BiH) je počela pripreme
za provođenje Programa održivog
razvoja do 2030. godine (Agenda
2030) na daleko sveobuhvatniji
način.
Uložena su ogromna nastojanja da
se u taj proces uključe vlasti na svim
nivoima i drugi akteri u što većem
broju,uz
vrlo plodonosnu saradnju s timom
Ujedinjenih nacija (UN) u BiH.