Rukotvorine od drveta.
Kad slučajno prošetam kroz očev rodni grad.