Dok sam fotografisala žabe ona je "snimala" šta to radim na njenoj teritoriji.