Zima,zima, e pa sta ... Sankamo se , Radusa i Vranica u pozadini.