Zdrava prehrana postaje sve popularnija, a očuvanje prirode neminovno. Proizvodi s eko oznakom imaju dodanu vrijednost i sve su više traženi i u BiH. Ipak, da bi netko imao priznat eko proizvod, mora ishoditi certifikat. Osim administarativne pripreme, potrebna je i konverzija usjeva. Kako doći do certifikata, koja kontrolna tijela ga u BiH i RS ga izdaju, koliko košta, jesu li isti uvjeti certificiranja iste proizvodnje i u RS u i FBiH? Čitajte nas sutra!