Meni je i ovo rasuto lišće po travnatom tepihu ljepota nad ljepotom!