Jako dobar članak!


Tintna bolest prijeti pitomom kestenu širom BiH, šta uraditi?

Bosna i Hercegovina je bogata šumskim vrstama, raznovrsne botaničke kompozicije, a jedna od njih koja je zanimljiva sa aspekta eksploatiranja na više načina je i pitomi kesten (Cestanea sativa). Smatr...

www.agroklub.ba