U vremenu prije vremena. 2014. godina. Doba kada sam studirao i vodio i radio poslove na porodičnoj farmi. Push it to the limits!