Bio-algeen brzi komposter - prašak

Tip: Poboljšivači tla
Proizvođač: Shulze i Hermsen GmbH

Bio-algeen brzi komposter - prašak - koristi se u kompostiranju različitih vrsta organskih otpadnih materijala. Tretirani materijali mogu se složiti na hrpe 6-8 m visine bez opasnosti od plinova ili procijednih voda. Bio-algeen brzi komposter godinama se već koristi u komunalnom kompostiranju otpada (deponijama) i u kompostiranju organskog otpada kao ubrzivač procesa, a gotov proizvod, dobiven za 4 - 6 mjeseci, je kvalitetan kompost.

Primijenjuje se za: kompostiranje.

N P K Fe Cu Zn Mg Ca S
0,65% 0,28% 1,62% 0,63% 0,00% 0,00% 2,85% 1,12% 3,92%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Shulze i Hermsen GmbH