Proteoleaf

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Proteo International

Proteoleaf je složeno mineralno NPK gnojivo sa magnezijem (Mg) i mikroelementima

Proteoleaf  sadrži:

  • N 3,0%; P 5,0%; K 40,0%;
  • Mg 3,0%; B 0,05%, Fe 0,1%, Mn 0,05%; Mo 0,001%; Zn 0,01%;

Proteoleaf je mineralno gnojivo posebno namijenjeno kulturama kod kojih se pojavljuje manjak kalija i kulturama kod kojih se kvalitet izražava u suhoj tvari-šećeru, kao što su vinova loza, jagodičasto voće, jezgričavo i koštićavo voće i šećerna repa. Visoki sadržaj kalija poboljšava diferencijaciju, pospješuje dozrijevanje posebno u trajnim nasadima, i smanjuje vegetativan rast.

Kompatibilnost:

Sredstvo je kompatibilno sa većinom sredstava za zaštitu bilja, osim sa visoko alkalnim sredstvima i mineralnim uljima, i sa većinom folijarnih gnojiva.

Upozorenje:

Izbjegavati prskanje po vjetrovitom i vrućem vremenu

N P K Fe B Zn Mg Mn
3,00% 5,00% 40,00% 0,10% 0,05% 0,01% 3,00% 0,05%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Proteo International