Plantafol 5-15-45

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Valagro S.p.A Italija

Plantafol je kompletna serija NPK folijarnih gnojiva pojačana mikrohranjivima. Plantafol folijarna gnojiva rezultat su dugogodišnjeg istraživanja i razvoja, potpuno su sigurni za korisnike i kompatibilni sa svim agrohemikalijama. Svi proizvodi iz linije Plantafol pospješuju rast i razvoj kultura u svim razvojnim fazama. Zbog svojih sastojaka (kelatnih oblika mikroelemenata - EDTA kelata, azota, fosfora i kalija). Plantafol pozitivno utječe na fiziologiju biljaka pružajući brzu i potpunu apsorpciju hranjivih tvari.

Plantafol linija sadrži različite količine azota, fosfora, kalija, magnezija, sumpora i željeza. Mikroelementi su neophodni za odvijanje određenih metaboličkih procesa i isti mikroelementi mogu biti uključeni u više biljnih funkcija. Ti mikroelementi formiraju dijelove enzima, nosači su električni nabijenih molekula i formiraju elemente regulacije ćelije.

Plantafol linija proizvoda uključuje proizvode bazirane na različitim sastojcima azota, fosfora i kalija s konstantnim sadržajem mikroelemenata. Ti su mikroelementi biljci potrebni u malim količinama, ali su jako važni za metabolizam biljke.

Plantafol 5-15-45

Visok sadržaj kalija u formuli poboljšava sazrijevanje i kvalitet plodova. Proizvod je vrlo učinkovit kada se primjenjuje u fazi sazrijevanja plodova.

Gdje i kada primijeniti Plantafol gnojiva?

  • kao nadopuna gnojidbi preko tla
  • za pojačavanje specifičnih aktivnosti biljke (cvjetanje, formiranje ploda, rast ploda i sazrijevanje)
  • pomoć biljci u stresnim situacijama (presađivanje, nepovoljni mehanički sastav tla, niske temperature, sušni periodi itd.)

Prednosti Plantafol linije folijarnih gnojiva?

  • potpuna i gotovo trenutna topivost
  • sva hranjiva dopiru u tkivo biljke, nema kristaliziranja na površini lista - to je moguće jer su svi mikroelementi u kelatnom obliku na bazi EDTA
  • ne sadrži otrovne elemente kao što su natrij i hlor
  • ne stvaraju se naslage, talog i kamenaca na opremi koja se koristi za prskanje
  • potpuno je siguran za usjeve

Upute za primjenu:

Folijarna primjena svakih 15 do 20 dana.

KULTURA

VRIJEME PRIMJENE

DOZA

Voće i vinova loza

Tokom vegetativnog razvoja i dozrijevanja.

250-300 g/100 l vode

Povrće

Tokom vegetativnog razvoja i dozrijevanja.

200-300 g/100 l vode

Ukrasno bilje

Tokom vegetativnog razvoja i dozrijevanja.

300-350 g/100 l vode

Industrijsko bilje

Tokom vegetativnog razvoja.

3-3,5 kg/ha

Žitarice, kukuruz

Tokom vegetativnog razvoja.

1-1,5 kg/ha

N P K Fe B Cu Zn Mn
5,00% 15,00% 45,00% 0,10% 0,02% 0,05% 0,05% 0,05%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Valagro S.p.A Italija