Multi-MAP 12-61-0

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: HAIFA Chemicals

Multi-MAP (mono-amonij fosfat) je potpuno vodotopivo gnojivo s  velikim izvorom fosfora za primjenu kroz sistem ili za folijarnu primjenu putem lista kod svih biljaka. Multi-MAP se preporučuje koristiti od početka rasta, zato što fosfor utječe na rast korijenovog sistema. Može služiti kao veliki izvor fosfora tokom svih razvojnih faza. Gnojivo je velike čistoće pa je vodotopivo. Multi MAP je pogodan kao sredstvo za miješanje i u proizvodnji tekućih gnojiva (primjena kod hidroponskog uzgoja).

Sadržaj fosfora u gnojivu je 16%, ne sadrži hlor, natrij i druge štetne elemente za biljke. Primjenom gnojiva mora se paziti da se ne miješa s kalcijem i magnezijem.

Folijarna primjena - kada je potreban bor, odgovor na deficit fosfora. Koncentracija u Multi-MAP ovisi o starosti lišća. Kod mladog lišća koncentracija za primjenu je 0,5%, dok se kod starijeg koncentracija može povećati za 1%.

Multi MAP je kompatibilan za miješanje sa zaštitnim sredstvima i gnojivima. NE MIJEŠATI sa KALCIJEM I MAGNEZIJEM.

N P
12,00% 61,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: HAIFA Chemicals