Foliacon FE

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Green Has Italia S.p.A.

Foliacon Fe je oblika željeznog kompleksa s aminokiselinama prirodnog izvora, koji formiraju kompleks željeza i organske tvari sa niskom molekularnom težinom. Taj kompleks je nosioc željeza u unutrašnjost biljke. U tom slučaju biljka ne upotrebljava nikakvu energiju za transport elemenata po njoj pa je on direktno pripremljen za asimilaciju i za kruženje unutar biljke. Tako vrlo brzo dospijeva na mjesto u biljci na kojem ga nedostaje (uglavnom listovi). Organski azot, koji je osnovna komponenta aminokiselina, je element s vrlo visokom mobilnošću unutar biljke i dozvoljava jednako brzo cirkuliranje i željeznom kompleksu.

Za razliku od ostalih kelata koji su stvoreni u hemijskoj sintezi, Foliacon Fe nije štetan za apsorpciju ostalih hranjiva i nema nikakav negativan utjecaj na ravnotežu među ostalim mikroelementima u biljci. Ako upotrebljavamo Newcal u većoj količini moramo provjeriti test kompatibilnosti.

Sastav:

  • ukupne aminokiseline - 25%
  • organski ugljik - 13%

KOMPATIBILNOST: sredstvo se može miješati s uobičajenim fitofarmaceutskim sredstvima, osim s preparatima koji imaju alkalnu reakciju i mineralnim uljima. Sredstva koja sadrže bakar, sumpor i bogata su mikroelementima, upotrijebiti minimalnu dozu. Prije miješanja s drugim fitofarmaceutskim preparatima treba provjeriti test kompatibilnosti.

UPOZORENJE: Proizvođač garantuje za kvalitet proizvoda. Kako proizvođač ne može kontrolisati upotrebu tako za nju i ne može garantirati. Ne tretirati u cvatnji. Pri tretiranju trebamo izbjegavati upotrebu pri visokim temperaturama. U slučaju požara treba upotrijebiti dosta vode. Sredstvo upotrebljavajte samo ako je potrebno. Ne prelazite preporučene količine. Sredstvo se čuva na suhom i hladnom prostoru, ne ispod 0°C. Preparat nije zapaljiv.

N Fe
4,00% 5,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Green Has Italia S.p.A.