Complex NP 24-14 + 3S + Cu + Zn

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Borealis

Complex NP 24-14+3S+Cu+Zn je premium NP gnojivu, koje sadrži visoku dostupnost biljnih hranjiva u tragovima pa je pogodna za gnojidbu tla predodređenog za pašnjake

Pogodno je za upotrebu na svim vrstama tla, posebno za direktnu gnojidbu sjemena kukuruza u kombinaciji s gnojem. Upotrebljava se u vinogradarstvu, povrćarstvu, voćarstvu i ostalim granama poljoprivrede.

N P Cu Zn Ca S
24,00% 14,00% 0,05% 0,10% 4,50% 3,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Borealis