Complex 7-20-30

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Borealis

Complex 7-20-30 u kombinaciji sa stajskim gnojivom posebno je pogodno za travnjake i meliorativnu gnojidbu kukuruza. Osim toga pogodno je za tla bogata karbonatima s visokim pH vrijednostima i za tla bogata kalijem.

Formula je posebno pogodna za jesensku gnojidbu ozime pšenice i repice, ako se u proljeće gnojidba provodi samo s azotom.

N P K
7,00% 20,00% 30,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Borealis