AN 34% N

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Borealis

Amonijski nitrat je pogodan za primjenu kod svih kultura i na svim tlima kojima je potreban azot. AN zakiseljuje tlo tako da je potrebno redovno provoditi kalcizaciju (otprilike svake 3 godine).

Koncentrovano, brzog djelovanja i primjenjivo na svim površinama. AN je većinom priliran i može se rasipati na do 24 m radne širine.

N
34,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Borealis