Smeđe govedo

Smeđe govedo

Smeđe govedo podrijetlom je iz Švicarske i Austrije. Odlikuje se čvrstom građom i otpornošću. Pretežno se uzgaja u brdskim i planinskim krajevima. To je kombinirana pasmina smeđe boje dlake, visine u grebenu 132 do 138 cm i tjelesne mase 600 do 700 kg. Ova pasmina u prosjeku proizvodi od 3500 do 4000 litara mlijeka u laktaciji ali postoje proizvodne razlike između dva osnovna tipa ove pasmine. Tako prvi tip ili europsko smeđe alpsko govedo proizvodi od 5000 do 6000 litara mlijeka, dok američki mliječni tip Brown Swiss i preko 7000 litara.