Holštajn-frizijska pasmina goveda

Holštajn-frizijska pasmina goveda

<p style="text-align:justify"><strong>Hol&scaron;tajn-frizijska pasmina goveda</strong> je najmliječnija pasmina na svijetu<strong> namijenjena samo u proizvodnji mlijeka</strong>. Nastala je u SAD-u selekcijom od crno&scaron;are istočno frizijske pasmine. U većini zemalja Europe ova pasmina predstavlja <strong>osnovu mlijekarske proizvodnje</strong>. Proizvodni kapacitet kreće se od 7000 do 10 000 litara godi&scaron;nje, dok su SAD-u, Kanadi i Izraelu postoje grla sa proizvodnjom iznad 10 000 litara. Krave su visoke oko 145 cm&nbsp; u grebenu i mase 650 do 700 kg, većinom su crno bijele boje, ali se u oko 1% slučajeva javlja i crveno bijeli tip. Za uzgoj ove pasmine potrebni su odlični smje&scaron;tajni kapaciteti, vrlo dobri higijenski uvjeti i dobra izbalansirana hranidba sa kvalitetnom voluminoznom krmom i odgovarajućom količinom koncentrata. Upravo zbog velikog opterećenja pri proizvodnji mlijeka ova pasmina je vrlo osjetljiva na mastitise, jalovost i visok remontni postotak zbog velikog isključivanja krava iz uzgoja. Proizvodni vijek krave također je skraćen i iznosi svega 4 godine.</p>