Trimur

Proizvod Trimur više nije na popisu i nije aktivan.

Aktivne tvari Tribenuron
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Exclusivas Sarabia S.A.
Distributeri

Aktivne tvari

Tribenuron

U spektru ima jednogodišnje i manji broj višegodišnjih širokolisnih korova. Kratke perzistentnosti i ne ograničava plodosmjenu niti nakon proljetne primjene. Može se upotrebljavati u kraškim područjima. Već 1 sat nakon p...