Priaxor EC

Proizvod Priaxor EC više nije na popisu i nije aktivan.

Količina djelatne tvari u % 15,00% Piraklostrobin
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Piraklostrobin (15,00%)

Kombinirani preventivni fungicide za suzbijanje bolesti vinove loze, ječma i šećerne repe. LD50 = 5000. K - 42 dana vinova loza, ječam; 35 dana šećerna repa, jabuke.