Pregled prema aktivnim tvarima - Limacidi

To su sredstva namijenjena suzbijanju puževa. Koriste se u obliku zatrovanih mamaca koji se rasipaju po tlu uz biljke.