Pregled prema aktivnim tvarima - Fungicidi

Sredstva za suzbijanje gljiva - štetnika u poljoprivrednoj proizvodnji.

fungicidi @ KLUB

Bordovska čorba predstavlja izuzetno dobar fungicid i baktericid koji u voćarstvu i vinogradarstvu ispoljava izuzetne dobre efekte. U samoj pripremi Bordovske čorbe treba voditi računa da pH reakcija bude neutralna jer su slobodni joni bakra fitotoksični. Za pripremu se koriste bakar-sulfat i gašeni...

Suzbijte paunovo oko u maslini sa suvremenim bakrenim fungicidom NEORAM! Više informacija na: https://bit.ly/2wkPsG1

Čekamo ljepše vrijeme pa da radimo zaštitu strnih žitarica fungicidima i insekticidima.