Triflusulfuron

Herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi nakon nicanja repe i korova.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj 731 CAS broj 126535-15-7

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.  DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- izloženost potrošača putem hrane ostacima metabolita IN-M7222 i IN-E7710 u usjevima koji slijede u plodoredu i u proizvodima životinjskog porijekla,

- zaštitu vodenih organizama i vodenog bilja od rizika koji proizilazi iz upotrebe triflusulfurona i njegovog metabolita  IN-66036, osigurati da uslovi registracije uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone,

- potencijalno onečišćenje podzemnih voda s razgradnjom produkata  IN-M7222 i IN-W6725 kada se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.