Triadimenol

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Metabolit triadimefona sa sličnim spektrom. LD50 700-1500. S.O. = III. Dozvoljena najviše dva do tri tretiranja. Karenca: 35 dana stolne sorte vinove loze, 42 dana vinske sorte vinove loze, 42 - pšenica i ječam.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 55219-65-3 CIPAC br. 398 2008/125/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klorfenoksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4--triazol-1-il)butan-2-ol

Čistoća ≥ 920 g/kg izomer A (1RS,2SR), izomer B (1RS,2RS) Diastereomer A, RS + SR, raspon: 70 do 85 %

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– prisutnost N-metilpirolidona u sredstvima vezano uz izloženost korisnika, radnika i drugih prisutnih lica,

– zaštitu ptica i sisara. Vezano uz navedene rizike, tamo gdje je to prikladno se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.