Tembotrion

Djelatna tvar nastala u laboratorijima i zaslugom stručnjaka Bayer CropSci., 2007. Ispirljiv u vodi. LD50 > 2500. Slabo se zadržava u tlu. U biljci mobilan. U spektru osjetljivih korova veliki broj jednogodišnjih širokolisnih i manji broj uskolisnih korova. Slabo toksični za čovjeka i okoliš. U slučaju propadanja usjeva odmah se mogu sijati: kukuruz i sirak. Nakon 4 mjesesca od primjene mogu se sijati: ozimi ječam, ozima uljanja repica, salata i mrkva. Nakon 5 mjeseci: lucerka, ozima pšenica, luk, maslačak. Nakon 6 mjeseci: suncokret i paradajz. Nakon 9 mjeseci: šećerna repa i grašak. Karenca - 84 dana za zrno kukuruza, silažni kukuruz se ne smije žeti prije mliječne zriobe, 63 dana za kukuruz šećerac.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Laudis OD Tembotrion + Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 335104-84-2 CIPAC br.: 790

Posebne odredbe

Zа provođenje jedinstvenih principа iz propisа o jedinstvenim principimа zа ocjenjivаnje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj procjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

(a) zaštitu operatera i radnika;

(b) rizik za vodene organizme.

Uslovi upotrebe prema potrebi moraju uključivati mjere za smanjenje rizika.