Tebufenpirad

Akaricid namijenjen za suzbijanje štetnih grinja na vinovoj lozi, jabuci i ukrasnom bilju.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj: 725 CAS broj: 119168-77-3

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao akaricid i insekticid.

DIO  B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

– zaštitu vodenih organizama i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

- zaštita ptica koje se hrane insektima i mora se osigurati da uslovi registracije uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.