Protiokonazol

Suzbija bolesti žitarica: Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te značajnije smanjuje napad Fusariuma na klasu.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 178928-70-6 CIPAC br. 745 2008/44/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-2-(2-(1-klorciklopropil)-3-(2-klorfenil)-2-hidroksipropil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol- 3 tion

Čistoća ≥ 970 g/kg sljedeće proizvodne nečistoće smatraju se toksikološki značajnim i u tehničkoj aktivnoj

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika prilikom primjene prskanjem. Uslovi upotrebe trebaju uključivati odgovarajuće mjere zaštite,

– zaštitu vodenih organizama. Potrebno je primijeniti mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone, tamo gdje je to prikladno,

– zaštitu ptica i malih sisara. Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.